måndag 12 oktober 2009

Dig for viktory !

Hörde på radion att 300 experter från hela världen är inbjudna av FN till ett stort möte i Rom för att diskutera hur framtidens matförsörjning ska tryggas. Ett alltid lika klurigt ämne förståss, men med klimatförändringarna och ständig folkökning så är det allt större problem.
Även i vår övergödda del av världen, i ett land där vi slänger bort extrema mängder fullt ätbar mat både i butikerna och i hushållen så är det i finanskrisens spår, och framför allt för klimatets skull ett väldigt aktuellt ämne.
Jag säger bara så här: Blicka bakåt!
Hur har vi kämpat dessa problem i tidigare kristider? Jo visst genom att odla vår egen mat så klart. Mer lokalodlat än så blir det inte. Så upp till kamp, greppa grep och spade,hacka upp stadsparkerna och plantera potäter på balkongen, låt skolbarnen så morötter i långa rader över skolgårdarna och bryt ny odlingsmark på bakgårdar och gräsmattor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...